เรียน      ผู้ขาย/ผู้จัดจำหน่ายทุกท่านที่นับถือ

 

ขอบคุณทุกแรงสนับสนุนจากคู่ค้าที่ส่งผลให้ กลุ่มทรู คว้าที่ 1 สองปีซ้อน

จาก Dow Jones Sustainability Indices ด้วยคะแนนสูงสุดของโลก

หมวดธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ติดอันดับสมาชิกความยั่งยืนระดับโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 

ทั้ง DJSI หมวดธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ประเภท Emerging Markets 

และ  FTSE4Good ย้ำความมุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมที่แตกต่าง

เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของคนไทย

 

............................................................................................................................................................................................

http://www3.truecorp.co.th/new/news_media/detail?id=306


      Customer Care

The assistance is available to use the phone system
Opening of officials Monday - Friday 8:30 am. - 18:00 pm.

Phone : 0-2034-4333     Fax : 0-2679-7474
Email : customercare@pantavanij.com